Меню

Гаранция за качество

Качеството на отпусканите в аптеки Гален продукти съответства на специалния закон-ЗЛПХМ
( закон за лекарствените продукти в хуманната медицина ) и на правото на ЕС.
Аптеки Гален притежават разрешения за употреба и произхода на всеки продукт ,
който се предлага на клиентите.
Високият професионализъм на екипите в аптеки Гален е гаранция , че всеки наш клиент ще получи правилен , точен и коректен съвет, за употреба на всеки закупен продукт и неговото здраве ще бъде запазено.